Teenused

  • Gaasi-, kütteõli-, soojustehnika seadmete import ja müük era-, kommunaal-, tsiviil- ning tööstustarbijatele
  • Gaasikatelde, õlikatelde ja põletite müük ning paigaldus korteritele, elamutele, asutustele, ettevõtetele
  • Gaasi- ja õliküttekatlamajade remont ja ehitus

  • Uute ja kasutatud gaasi- ja õlipõletite, kütte- ja aurukatelde, mahutite, boilerite, pumpade ning seadmete müük
  • Gaasitööd, gaasiseadmete paigaldamine, remontimine, hooldamine, gaasipaigaldise järelevaatus
  • Gaasi- ja kütteõlikatlamajade regulaarne tehniline hooldamine lepingute alusel
  • Gaasi- ja õlipõletite ning väikekatelde hooldus, remont väljakutsete alusel
  • Gaasikiirguskütteseadmete ja õhkkütteseadmete müük ning paigaldus, tööstusgaasiseadmete hooldus
  • Radiaator- ja vesipõrandaküttesüsteemide müük, paigaldus, hooldus, torutööd
  • Gaasi- ja õliküttekatlamajade ning küttesüsteemide elekter-automaatika tööd, kütteautomaatika hooldus