Põletid


Kaasaegsed gaasi- ja kütteõlipõletid on kütuse põletamise seadmed, mis peavad kindlustama kütuse optimaalse ja ökonoomse ning keskkonnasõbraliku põletamise kütte-, vee-, aurukateldes, õhkkütteseadmetes, kuivatus-, kuumutus-,  küpsetus- ja tööstusahjudes jne.

Põletid jagunevad järgmiselt :

Gaasipõletid – kasutatav kütus maagaas, vedelgaas ehk propaan-butaan, biogaas
Kütteõlipõletid – kasutatav kütus kerge kütteõli (ahjukütus), raske kütteõli (masuut)
Kombineeritud põletid – kasutatav kütus gaas (maagaas, vedelgaas või biogaas) ja kütteõli ( ahjukütus või masuut )

Tööstuspõletid – eriotstarbelised põletid

Pakume põleteid Euroopa väga tuntud ja hinnatud tootjatelt Max Weishaupt GmbH ja Lamborghini Calor S.p.a.