Katlad

 • KESKKÜTTEKATLAD
 • MALMKATLAD
 • TERASKATLAD
 • GAASIKATLAD
 • ÕLIKATLAD
 • SEINAKATLAD
 • KONDENSATSIOONIKATLAD
 • VÄIKEKATLAD
 • KOMMUNAALKATLAD
 • TÖÖSTUSKATLAD
 • AURUKATLAD
 • TERMOÕLIKATLAD

Kaasaegsed katlad on kõrge kütuse põlemise kasuteguriga ja efektiivse soojusvahetusega soojatootmisseadmed, millede töötamist ja töötamise ohutust kontrollivad juht- ning ohutusautomaatika üksused. Katelde korpuste ja soojusvahetuspindade materjalideks on kõrgekvaliteediline teras, malm, roostevaba teras või alumiiniumisulamid.
Pakume põhiliselt gaasi- ja õlikütustele ettenähtud katlaid nii era-, tsiviil- kui ka tööstustarbijatele, lisaks ka tahkekütuse katlad.